За десета поредна година България участва в Европейската имунизационна седмица, 23-29 април 2018г. По традиция, всяка година през последната седмица на април, Световната здравна организация, здравните власти и медицинското съсловие организират различни мероприятия за популяризиране на ползите от ваксините. Основната цел на инициативата е повишаването на имунизационния обхват в страните чрез разширяване на информираността сред [...]

На територията на обл. Хасково осъществяват дейности по Национална програма за подобряване на майчиното и детско здраве /2014-2020 г./: -МБАЛ Хасково АД гр. Хасково; -МБАЛ „Св. Екатерина” ЕООД гр. Димитровград; -МБАЛ Харманли ЕООД гр. Харманли; -МБАЛ Свиленград ЕООД гр. Свиленград. Неонатален слухов скрининг се извършва, с цел ранно откриване и навременна интервенция при увреждане на [...]

Във връзка с получено становище от РЗИ-Пловдив в РЗИ- Хасково по протоколи от извършен анализ на проба питейна вода по радиологични показатели от с.Владимирово, общ.Тополовград, изследвана в БАН –София на 23.02.2018г., при което е определена концентрацията на «естествен уран» с резултат 0,020 ± 0,001 mg/L, който е под максималната стойност (0,03 mg/L) , определена в [...]

Във връзка с изпълнение на мониторинга на питейните води по радиологични показатели в Хасковска област през 2017г., по план график на РЗИ- Пловдив, РЗИ Хасково е извършила изследване на 27 (двадесет и седем) броя проби питейни води от зони на водоснабдяване в региона. От извършените изследвания няма установено несъответствие от Наредба №9/2001г., ”За качеството на [...]

Прес съобщение

Във връзка с установени отклонения по показател „естествен уран”, на основание получен на 02.02.2018г. от „ВиК” ЕООД протокол от изследвания, се ограничава употребата на питейната вода в с.Малки Воден, общ.Маджарово за питейни нужди и приготвяне на храна от населението. Видно от приложения протокол се установяват завишени стойности по показател „естествен уран” в пробата вода от [...]

Във връзка с високата заболяемост от ОРЗ в общини Свиленград и Тополовград, се взеха следните решения:  1.Преустановяване дейността на детски, женски консултации, профилактични имунизации и реимунизации и профилактични прегледи на територията на общини Свиленград и Тополовград, считано от 06.02.2018г. до 09.02.2018г. включително.  2.Преустановяване плановите операции и свижданията в лечебните заведения за болнична помощ на територията [...]

Във връзка с установени отклонения по показател „естествен уран”, на основание получени на 02.02.2018г. от  „ВиК” ЕООД-Хасково протоколи от изследвания, се ограничава употребата на питейната вода в с. Динево, община Хасково за питейни нужди и приготвяне на храна от населението. Видно от приложените протоколи се установяват завишени стойности по показател „естествен уран” в пробата вода [...]

На 29.01.2018г. след анализ на данните за заболяваемостта в област Хасково се взеха следните решения: 1.Удължаване на грипната ваканция в общини Хасково, Любимец, Симеоновград, Харманли и Стамболово до 02.02.2018г. включително. 2.Преустановяване на учебните занятия в община Димитровград, считано от 30.01.2018г. до 02.02.2018г. включително. Предепидемични мерки: 1.Преустановяване дейността на детски, женски консултации, профилактични имунизации и реимунизации [...]

Във връзка с ежедневното увеличение на отсъствуващи ученици в общини Хасково, Харманли, Симеоновград,Любимец и Стамболово поради, заболяване от ОРЗ се взеха следните решения: Преустановяване на учебните занятия с предписание №53 на Директора на РЗИ в общини Хасково, Любимец, Симеоновград,Харманли и Стамболово, считано от 29.01.2018г. до 31.01.2018г. включително. РЗИ следи епидемичните показатели ежедневно, тъй като картината [...]

© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково