Националният конкурс се провежда по инициатива на Министерството на здравеопазването, в партньорство с Министерството на образованието и науката, Министерството на културата, Министерството на младежта и спорта, Министерството на околната среда и водите и Представителството на Европейската комисия в България. Конкурсът се провежда в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г., [...]

Във връзка с установени отклонения по показател „естествен уран”, на основание получени на 28.09.2017г. от „ВиК” ООД- Димитровград протоколи от изследвания, се ограничава употребата на питейната вода в с.Светлина, общ. Димитровград за питейни нужди и приготвяне на храна от населението. Видно от приложените протоколи се установяват завишени стойности по показател „естествен уран” в пробата вода [...]

В област Хасково стартират превантивни дейности сред рискови групи в изпълнение на Националната програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции.

Национална телефонна линия за сигнали за съмнителни транзакции за придобиване на перкусори на взривни вещества  +359(02) 814 70 70 http://www.gdbop.bg/bg/polezno Насоки за прилагане на Регламент (ЕС) № 98/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно предлагането на пазара и използването на прекусори на взривни веществ   Примерна листовка за подпомагане, както дейността на контролните органи, [...]

В А Ж Н О Във връзка с множество запитвания от жители на гр. Хасково, за качествата на водите, от местните водоизточници – чешми, традиционно ползвани от населението, РЗИ – Хасково извърши пробонабиране. След извършените анализи /по химични и микробиологични показатели/ на водата, към момента, се установи, че от взетите на 01.08.2017г. проби, не отговарят [...]

Във връзка с получени протоколи от контролното изследване на водата по показател „естествен уран“ за с. Свирково и с. Бориславци извършени в РЗИ Пловдив и тяхното становище, са издадени заповеди с които се възстановява използването на водата в с. Свирково и с. Дряново, общ. Симеоновград и с. Бориславци общ. Маджарово за пиене и приготвяне на [...]

Издававане на медицинска бележка за отсъствие   Примерен образец на мед. бележка

Във връзка с получени протоколи от изследване на водата по показател естествен уран в четирите села от общ. Димитровград и становище на РЗИ Пловдив е издадена заповед с която се възстановява използването на водата в с. Бодрово, с. Радиево и с. Ябълково за пиене и приготвяне на храна. Ограничението за ползване на питейната вода за [...]

  Във връзка с установени отклонения по показател „естествен уран”, на основание получени на 07.07.2017г.  от „ВиК ЕООД Хасково протоколи от изследвания, се ограничава употребата на питейната вода в гр.Хасково  за питейни нужди и приготвяне на храна от населението. Водата може да бъде ползвана без ограничение за хигиенни цели /къпане и миене/. РЗИ-Хасково е издала [...]

В РЗИ Хасково на 29.06.2017г. е получена от Министерството на здравеопазването  ЕКСПЕРТНА ОЦЕНКА от НЦРРЗ-София по радиологичен параметър  индикативна доза в изследвани проби питейни води от гр.Хасково,която съответства на нормативно определените изисквания.В тази връзка  РЗИ-Хасково издаде и връчи Заповед с изх. № РД-033-12/29.06.2017г. на «ВиК»ЕООД Хасково, с която се отменя наложеното ограничение на ползването на [...]

© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково