П Р Е П О Р Ъ К А ЗА НОСЕНЕ НА ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА            Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и нарастващите случаи на заболели, както и наличието на данни за безсимптомно протичане на заболяването, се  препоръчва на всички лица, когато се [...]

УКАЗАНИЯ С ЦЕЛ ОСИГУРЯВАНЕ НА МАКСИМАЛНА ЗАЩИТА ЗДРАВЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ

  Заповед № РД-01-107/07.04.2020г. на директора на РЗИ-Хасково РД-01-185/07.04.2020г. на Министъра на здравеопазването РД-01-184/06.04.2020г. на Министъра на здравеопазването РД-01-183/06.04.2020г. на Министъра на здравеопазването РД-01-179/06.04.2020г. на Министъра на здравеопазването РД-01-172/02.04.2020г. на Министъра на здравеопазването Заповед № РД-01-100/01.04.2020г. на директора на РЗИ-Хасково РД-01-169/31.03.2020г. на Министъра на здравеопазването РД-01-168/30.03.2020г. на Министъра на здравеопазването РД-01-167/30.03.2020г. на Министъра на здравеопазването [...]

Информация за несъответствие на качеството на водата от Зона за водоснабдяване –Ябълково            Уведомяваме Ви, че във връзка с постъпил протокол от изпитване №ЗК-Д-48-1/18.03.2020г. на лабораторен изпитвателен комплекс при РЗИ-Пловдив и Здравно заключение изх. №13-331-1/18.03.2020г. издадено от РЗИ-Пловдив, съгласно които концентрацията на естествен уран в ЗВ Ябълково-селска, с. Ябълково, община Димитровград, област Хасково, водоснабдяваща [...]

УКАЗАНИЕ ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА ЗА ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ В УСЛОВИЯТА НА ЕПИДЕМИЧНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА COVID-19   11.03.2020 г. Този документ съдържа временни насоки за дезинфекция на колите на обществения транспорт в условията на епидемично разпространение на COVID-19. Указанията са временни, поради динамиката на предаване за COVID-19. Този документ е разработен на основата на международни [...]

АЛГОРИТЪМ НА ДЕЗИНФЕКЦИОННИТЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЕКТИ С ОБЩЕСТВЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ В УСЛОВИЯТА НА ЕПИДЕМИЧНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА COVID-19

АЛГОРИТЪМ НА ДЕЗИНФЕКЦИОННИТЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЕКТИ С ОБЩЕСТВЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ В УСЛОВИЯТА НА ЕПИДЕМИЧНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА COVID-19     Предложеният алгоритъм е разработен от специалисти на лаб. „Дезинфекция и стерилизация“ към НЦЗПБ и има за цел да предостави на собствениците, управителите и работещите в различни обекти с обществено предназначение информация за изискванията и стъпките за изпълнение [...]

Препоръки за комуникация на граждани и организации с администрацията на РЗИ – ХАСКОВО, във връзка с установените случаи на COVID-19 у нас   Във връзка с установените в Република България случаи на COVID-19 и с оглед спазването на препоръките за ограничаване на контактите, РЗИ-Хасково препоръчва на гражданите и юридическите лица, да заявяват исканите от тях [...]

УКАЗАНИЕ НА МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО     Във връзка с писмо на МЗ от 02.03.2020 г., относно провеждане на активно наблюдение и възможността за издаване на болничен лист за временна неработоспособност поради карантина на българските граждани, пристигащи у нас от държавите с високо разпространение на новия коронавирус /COVID- 19/- континентален Китай и Италия, следва: в [...]

Във връзка с указание на МЗ, относно българските граждани, пристигащи у нас от държавите с високо разпространение на новия коронавирус – континентален Китай и Италия

С писмо, постъпило в РЗИ на 03.02.2020г. „ВиК“ ЕООД Хасково ни уведомява за въвеждане в експлоатация на 4 броя тръбни кладенци по обект „Допълнително аварийно водоснабдяване на гр. Хасково“ и информация за промени в схемата  на смесване на водите от вододайните зони подаващи вода за гр. Хасково с цел да се достави до потребителите вода [...]

© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково