1. За периода /01.01.2018г. – 07.01.2018г. – 1 седмица/ в информационната система за сентинелно наблюдение на заболяемостта от ОРЗ и грип в областния град са регистрирани общо 59 случая на ОРЗ /заболяемост на 82.26 на 10 000/. 2.За периода / 08.01.2018г. – 14.01.2018г. – 2 седмица / в информационната система за сентинелно наблюдение на заболяемостта от [...]

Във връзка с установени отклонения по показател „естествен уран”, на основание получени на 09.01.2018г. от ЕООД „ВиК” Стара Загора протоколи от изследвания, се ограничава употребата на питейната вода в с.Владимирово, общ.Тополовград за питейни нужди и приготвяне на храна от населението. Видно от приложените протоколи се установяват завишени стойности по показател „естествен уран” в пробата вода [...]

ПОКАНА ЗА ЗАСЕДАНИЕ на областния координационен съвет за Управление дейностите по Национална програма за ограничаване въздействието на Радон в сгради върху здравето на българското население 2013г.-2017г. От името на Областния Координационен Съвет /ОКС/ за Управление дейностите по Национална програма за ограничаване въздействието на Радон в сгради върху здравето на българското население 2013г.-2017г., РЗИ-Хасково Ви кани [...]

Към анкетно проучване за установяване състоянието на информираност на населението за рисковете от радон

По повод Eвропейската седмица, посветена на изследването за ХИВ и 1 декември – Световен ден за СПИН, РЗИ Хасково организира следните мероприятия: 20.11.2017г. Оформяне на кътове в училищата с печатни здравнообразователни материали иинформационни табла за СПИН 23.11.2017г.от 09.30 часа КАБКИС при РЗИ Хасково организира безплатно консултиране и изследване за СПИН в ГПЧЕ „проф. д-р Асен [...]

Националната програма за превенция и контрол на ХИВ и СПИН в Република България 2017-2020г

1 –ви Декември „Световен ден на СПИН“   В изпълнение на дейностите, предвидени по Националната програма за превенция и контрол на ХИВ и СПИН в Република България 2017-2020г., предстои Европейската седмица за изследване за ХИВ и хепатити в периода 17-24 ноември 2017г., както и отбелязване на 1-ви Декември „Световен ден за СПИН“ (World AIDS Day). [...]

Националният конкурс се провежда по инициатива на Министерството на здравеопазването, в партньорство с Министерството на образованието и науката, Министерството на културата, Министерството на младежта и спорта, Министерството на околната среда и водите и Представителството на Европейската комисия в България. Конкурсът се провежда в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г., [...]

Във връзка с установени отклонения по показател „естествен уран”, на основание получени на 28.09.2017г. от „ВиК” ООД- Димитровград протоколи от изследвания, се ограничава употребата на питейната вода в с.Светлина, общ. Димитровград за питейни нужди и приготвяне на храна от населението. Видно от приложените протоколи се установяват завишени стойности по показател „естествен уран” в пробата вода [...]

В област Хасково стартират превантивни дейности сред рискови групи в изпълнение на Националната програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции.

Национална телефонна линия за сигнали за съмнителни транзакции за придобиване на перкусори на взривни вещества  +359(02) 814 70 70 http://www.gdbop.bg/bg/polezno Насоки за прилагане на Регламент (ЕС) № 98/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно предлагането на пазара и използването на прекусори на взривни веществ   Примерна листовка за подпомагане, както дейността на контролните органи, [...]

© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково