С писмо, постъпило в РЗИ на 03.02.2020г. „ВиК“ ЕООД Хасково ни уведомява за въвеждане в експлоатация на 4 броя тръбни кладенци по обект „Допълнително аварийно водоснабдяване на гр. Хасково“ и информация за промени в схемата  на смесване на водите от вододайните зони подаващи вода за гр. Хасково с цел да се достави до потребителите вода [...]

КАК ДА ПРЕДПАЗИМ СЕБЕ СИ И ДРУГИТЕ ОТ КОРОНАВИРУС

КАК ДА ПРЕДПАЗИМ СЕБЕ СИ И ДРУГИТЕ ОТ КОРОНАВИРУС    

ЕВРОПЕЙСКИ ЦЕНТЪР ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И КОНТРОЛ НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА Въпроси и отговори относно новия Коронавирус

  ЕВРОПЕЙСКИ ЦЕНТЪР ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И КОНТРОЛ НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА Въпроси и отговори относно новия Коронавирус

   Заболяемостта , съобщена в дните 27.01.2020, 28.01.2020г., 29.01.2020г. и 30.01.2020г. в  системата за сентинелен  надзор на грип и ОРЗ и от общините  намалява, но все още в системата за надзор на грип и ОРЗ  е  в границите  от стойността на 85-ия до 95 – ия  персентил. На второто си заседание  Областният оперативен щаб на [...]

ПРЕПОРЪКИ ЗА ЛИЦА ПЪТУВАЩИ ДО КИТАЙ И ПРИСТИГАЩИ ОТ КИТАЙ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЪЗДАДЕНАТА ЕПИДЕМИЧНА СИТУАЦИЯ ОТ ОСТЪР РЕСПИРАТОРЕН СИНДРОМ, СВЪРЗАН С НОВ КОРОНАВИРУС

  На 31 декември 2019 г. здравните власти в град Ухан, административен център на провинция Хубей, Китай информираха за взрив от случаи на пневмония с неясна етиология сред лица, посетили пазара за продажба на риба и животни – Wuhan’s South China Seafood City market и оплаквания от треска, суха кашлица и затруднено дишане. На 9 [...]

        ВАЖНО!          Уведомяваме Ви, че в РЗИ-Хасково постъпи писмо на „ВиК” ЕООД гр. Хасково с изх. №149/27.01.2020г., с което обявяват, че от 22.01.2020 до 27.01.2020г. въведените в експлоатация и предадени на „ВиК” ЕООД гр. Хасково 4-ри броя тръбни кладенци по обект: „Допълнително, аварийно водоснабдяване на гр. Хасково, чрез дублиране на 1 бр. тръбен кладенец [...]

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЗАБОЛЯЕМОСТТА  ОТ ГРИП И ОСТРИ РЕСПИРАТОРНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ОБЛАСТ ХАСКОВО       Предвид високата заболяемост, съобщена в дните 20.01.2020, 21.01.2020г.,       22.01.2020г. и 23.01.2020г. в  системата за сентинелен  надзор на грип и ОРЗ и от общините в областта, Областният оперативен щаб за борба с грип и ОРЗ на свое заседание на 24.01.2020г. взе следните  решения:   [...]

СЛУЧАИ НА ПНЕВМОНИЯ, СВЪРЗАНИ ВЕРОЯТНО С НОВ КОРОНАВИРУС В УХАН, КИТАЙ

По данни на Европейския център  за контрол на заболяванията /ЕЦКЗ/ на 31 декември 2019г. здравните власти в град Ухан, Китай са информирали за взрив от 27 случая на пневмония с неясна етиология, сред лица посетили пазара за продажба на риба и животни.  Заболелите са с оплаквания от треска, задух и рентгенографски данни за пневмонии, като [...]

Уведомяваме Ви, че във връзка с постъпил протокол от изпитване №П-1913/28.11.2019г. на лабораторен изпитвателен комплекс при РЗИ-Пловдив и Здравно заключение изх. №РД-259-1221/02.12.2019г. издадено от РЗИ-Пловдив, съгласно които концентрацията на естествен уран в ЗВ Бориславци водоснабдяваща с. Бориславци не съответства на максималната стойност определена в Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. Установен [...]

По данни на Световната здравна организация туберкулозата остава един от основните проблеми на общественото здраве в Европейският регион  на СЗО. По данни на СЗО през 2018г. регистрираните нови случаи на туберкулоза са 10 милиона, от които 5.7 милиона мъже, 3.2 милиона жени и 1.1 милиона деца. Осем държави представляват 66% от новите случаи: Индия, Китай, [...]

© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково