Във връзка с реализирането  на  дейности  в изпълнение на Националната  АНТИСПИН кампания  по повод  „Свети Валентин – Ден на влюбените“: РЗИ Хасково ще взе участие в общоградски празник  на  14.02.2019г. от  17.30ч. в Концертната зала на ОП „Младежки център“, на който ще бъдат наградени победителите в конкурса  „ЧУДОТО ЛЮБОВ“. РЗИ организира дни на отворените врати [...]

Въз основа на спада на острите респираторни заболявания през последната четвърта седмица (21.01.2019 г. – 27.01.2019 г.), регистрирани случаи  - 149 срещу 164 за  трета седмица и продължаващата тенденция за намаляване на заболелите от остри респираторни заболявания (ОРЗ) през последните два дни, РЗИ – Хасково  отменя всички предприети противоепидемични мерки на територията на област Хасково, [...]

За периода /21.01.2019г. – 27.01.2019г. – 4 седмица/  в информационната система за сентинелно наблюдение на заболеваемостта от ОРЗ и грип в областния град са регистрирани  общо 149 случая на ОРЗ срещу 164 случая за трета седмица. На проведената на 28.01.2019г. работна среща се взеха следните решения: 1.    Удължаване срока на предписаните противоепидемични мерки – спиране [...]

Във връзка с рязкото завишаване на заболеваемостта от грип и ОРЗ на 22.01.2019г., се взеха следните решения: 1.       Да се преустанови дейността на детски, женски консултации, профилактични  имунизации и реимунизации и профилактични прегледи за цялата област Хасково, считано от 23.01.2019г. до 28.01.2019г. включително. 2.       Да се преустановят плановите операции и свижданията в лечебните заведения за [...]

От 14 януари до 20 януари в РЗИ – Хасково са регистрирани 164 случая на остри респираторни заболявания, при 98 случая през предходната седмица. Наблюдава се покачване на заболеваемостта от остри респираторни заболявания Във връзка с това РЗИ – Хасково предприе вземане на проби от лица с вирусни инфекции от общопрактикуващи лекари, включени в надзора [...]

Във връзка с писмо вх. № РД-02-48/08.01.2019г. в РЗИ Хасково на „ВиК” ЕООД гр. Хасково, касаещо отклонения в качеството на водата за питейно-битови цели  в зона на водоснабдяване Свирково, общ. Симеоновград (с. Свирково и с. Дряново) по химичен показател Естествен уран. Протокол от изпитване № 11126/21.12.2018г. – резултат от изпитването 0,031±0,003 mg/l (при определена максимално [...]

23 НОЕМВРИ  - СТАРТИРА ЕВРОПЕЙСКАТА  СЕДМИЦА  ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА ХИВ И ХЕПАТИТИ

В периода 23-30 ноември предстои Европейска седмица за изследване за ХИВ и хепатити както и отбелязване за 30-та поредна година наСветовния ден на СПИН на 1 -ви Декември, който тази година ще премине под мотото„Узнай своя статус“. Двете кампании, целят насърчаване и обединяване на усилията на различниинституции и организации за разширяване на обхвата на тестване, [...]

Сдружение „България без дим“ Ви кани да се включите в НАЦИОНАЛНА АКЦИЯ Да спечелим заедно: един ден без цигари! Включете се в отбелязването на Международния ден без тютюнопушене – 15 ноември 2018 г.: 1 ако сте пушач спрете цигарите поне за един ден, ако не сте – помогнете на Ваш приятел да ги спре; 2. [...]

Във връзка с данните от Протокол от изпитване за питейна вода от ЗВ Малки Воден водоснабдяваща с. Малки Воден, общ. Маджарово, област Хасково, издаден от Изпитвателна лаборатория „ЕКОЛАБ” към „Диал” ООД, Бухово-София,  постъпили в РЗИ-Хасково с писмо на „ВиК” ЕООД гр. Хасково на основание на които e констатирано, че несъответствията със стойностите по показател „естествен [...]

РЗИ съвместно с  Център „Остеопороза-ЕлПид 2003″ организира кампания  за измерване на костна плътност на 19 октомври 2018г.  в ДКЦ „Св. Георги“ / бивша Военна болница/ бул.“Стефан Стамболов“ №2 ет.3, каб.325 Д-р Надежда Стайкова тел. 0888 302734 от 10 до 16 часа.

© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково