РД-01-170/19.06.2020 на директора на РЗИ Хасково

Заповед на РЗИ

РД-01-160/15.06.2020 на директора на РЗИ-Хасково

Разпределени лични предпазни средства        Един от приоритетите за изпълнение на противоепидемичните дейности е осигуряване на  предпазни средства за превенция на персонала, застрашен от заразяване с корона вирус.   Към 02.06.2020г РЗИ-Хасково е разпределила лични предпазни  на лечебните заведения за болнична помощ, ЦСМП, ДМСГД, ЛЗ за СИМП, ПИМП, ПИДП, ОД на МВР, ГП, общини и [...]

Отменя се карантината на част от лицата, пристигнали у нас от ЕС, Сърбия и Северна Македония   Със своя заповед № РД-01-150/01.06.2020г., директорът на РЗИ-Хасково отменя, издадените предписания за поставяне под карантина на лицата, които са влезли на територията на Република България от 20.05.2020 г. до 31.05.2020 г. включително, от държави-членки на Европейския съюз, от [...]

Във връзка с данните от Протоколи от двукратно взети проби от изпитвания  с номера: №ЗК-Д-36/20.02.2020г; №ЗК-Д-37/20.02.2020г; №ЗК-Д-38/20.02.2020г; №ЗК-Д-39/20.02.2020г; №ЗК-Д-40/20.02.2020г; №ЗК-Д-41/20.02.2020г; №ЗК-Д-42/20.02.2020г; №ЗК-Д-43/20.02.2020г; №ЗК-Д-44/20.02.2020г. издаден от РЗИ-Пловдив  и  постъпили в РЗИ-Хасково с вх. №13-05-4#1/26.02.2020г. и Протоколи с номера: №ЗК-Д-95-1/06.04.2020г.; №ЗК-Д-96-1/06.04.2020г. ; №ЗК-Д-97-1/06.04.2020г. ; №ЗК-Д-98-1/06.04.2020г.; №ЗК-Д-99-1/06.04.2020г.; №ЗК-Д-100-1/06.04.2020г.; №ЗК-Д-101-1/06.04.2020г.; №ЗК-Д-102-1/06.04.2020г.; №ЗК-Д-103-1/06.04.2020г.  издаден от РЗИ-Пловдив  и постъпили в РЗИ-Хасково [...]

П Р Е П О Р Ъ К А ЗА НОСЕНЕ НА ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА            Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и нарастващите случаи на заболели, както и наличието на данни за безсимптомно протичане на заболяването, се  препоръчва на всички лица, когато се [...]

УКАЗАНИЯ С ЦЕЛ ОСИГУРЯВАНЕ НА МАКСИМАЛНА ЗАЩИТА ЗДРАВЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ

  РД-01-736 от 01.09.2020г. на директора на РЗИ-Хасково РД-01-170/19.06.2020 на директора на РЗИ Хасково РД-01-341/16.06.2020 на директора на РЗИ Хасково РД-01-160/15.06.2020 на директора на РЗИ-Хасково РД-01-150/01.06.2020г. на директора на РЗИ-Хасково РД-01-256/11.05.2020 РД-01-255/08.05.2020 на Министъра на здравеопазването РД-01-253/07.05.2020 на Министъра на здравеопазването РД-01-252/05.05.2020 на Министъра на здравеопазването РД-01-251/05.05.2020 на Министъра на здравеопазването РД-01-250/05.05.2020 на Министъра на [...]

Информация за несъответствие на качеството на водата от Зона за водоснабдяване –Ябълково            Уведомяваме Ви, че във връзка с постъпил протокол от изпитване №ЗК-Д-48-1/18.03.2020г. на лабораторен изпитвателен комплекс при РЗИ-Пловдив и Здравно заключение изх. №13-331-1/18.03.2020г. издадено от РЗИ-Пловдив, съгласно които концентрацията на естествен уран в ЗВ Ябълково-селска, с. Ябълково, община Димитровград, област Хасково, водоснабдяваща [...]

© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково