От 14 януари до 20 януари в РЗИ – Хасково са регистрирани 164 случая на остри респираторни заболявания, при 98 случая през предходната седмица. Наблюдава се покачване на заболеваемостта от остри респираторни заболявания Във връзка с това РЗИ – Хасково предприе вземане на проби от лица с вирусни инфекции от общопрактикуващи лекари, включени в надзора [...]

Във връзка с писмо вх. № РД-02-48/08.01.2019г. в РЗИ Хасково на „ВиК” ЕООД гр. Хасково, касаещо отклонения в качеството на водата за питейно-битови цели  в зона на водоснабдяване Свирково, общ. Симеоновград (с. Свирково и с. Дряново) по химичен показател Естествен уран. Протокол от изпитване № 11126/21.12.2018г. – резултат от изпитването 0,031±0,003 mg/l (при определена максимално [...]

23 НОЕМВРИ  - СТАРТИРА ЕВРОПЕЙСКАТА  СЕДМИЦА  ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА ХИВ И ХЕПАТИТИ

В периода 23-30 ноември предстои Европейска седмица за изследване за ХИВ и хепатити както и отбелязване за 30-та поредна година наСветовния ден на СПИН на 1 -ви Декември, който тази година ще премине под мотото„Узнай своя статус“. Двете кампании, целят насърчаване и обединяване на усилията на различниинституции и организации за разширяване на обхвата на тестване, [...]

Сдружение „България без дим“ Ви кани да се включите в НАЦИОНАЛНА АКЦИЯ Да спечелим заедно: един ден без цигари! Включете се в отбелязването на Международния ден без тютюнопушене – 15 ноември 2018 г.: 1 ако сте пушач спрете цигарите поне за един ден, ако не сте – помогнете на Ваш приятел да ги спре; 2. [...]

Във връзка с данните от Протокол от изпитване за питейна вода от ЗВ Малки Воден водоснабдяваща с. Малки Воден, общ. Маджарово, област Хасково, издаден от Изпитвателна лаборатория „ЕКОЛАБ” към „Диал” ООД, Бухово-София,  постъпили в РЗИ-Хасково с писмо на „ВиК” ЕООД гр. Хасково на основание на които e констатирано, че несъответствията със стойностите по показател „естествен [...]

РЗИ съвместно с  Център „Остеопороза-ЕлПид 2003″ организира кампания  за измерване на костна плътност на 19 октомври 2018г.  в ДКЦ „Св. Георги“ / бивша Военна болница/ бул.“Стефан Стамболов“ №2 ет.3, каб.325 Д-р Надежда Стайкова тел. 0888 302734 от 10 до 16 часа.

        Уведомяваме Ви, че във връзка с постъпили Протоколи от изпитване №ЗК-Д-458-1/21.09.2018г. (за питейна вода от ЦВ гр. Харманли, сграда „ВиК”), №ЗК-Д-459-1/21.09.2018г. (за питейна вода от ЦВ гр. Харманли, хранителен магазин „Силвана”), №ЗК-Д-460-1/21.09.2018г. (за питейна вода от ЦВ гр. Харманли, сграда „З. Митева”), №ЗК-Д-461-1/21.09.2018г. (за питейна вода от ЦВ с. Бисер, община Харманли), №ЗК-Д-462-1/21.09.2018г. (за [...]

По повод  лятната АНТИСПИН кампания се плануват следните мероприятия: Посещение на плувните басейни и разпространение на печатни здравнообразователни материали и презервативи на посетителите   Плувен басейн гр.Димитровград – 15.08.2018г. Плувни басейни с. Минерални бани – „Олимпик”, „Дейзи палас” – 17.08.2018г. Плувен басейн гр.Харманли – 23.08.2018г. Комплекс „ Елинор”- 29.08.2018г. Комплекс „Райски кът ” – 30.08.2018г. [...]

Във връзка с писмо с вх. №РД-02-476#156 на 13.08.2018г. в РЗИ Хасково на „ВиК” ЕООД Хасково, касаещо протоколи от изследване, извършено в ИЛ „ЕКОЛАБ” към „ДИАЛ” София на проби питейна вода от зони на водоснабдяване, както следва: Зона на водоснабдяване „Харманли – 2” Протокол №2018/3310 от 27.07.2018г. в който резултата от изследване по химичен показател [...]

Във връзка с изпълнение на дейностите за 2018 г. по Националния план за действие за периода 2015-2020 г. за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 г., приоритет „Здравеопазване“, приет с Решение №355 на Министерски съвет от 2016 г., МЗ предоставя на Регионална здравна инспекция – Хасково 1 /един/ брой [...]

© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково