По повод  лятната АНТИСПИН кампания се плануват следните мероприятия: Посещение на плувните басейни и разпространение на печатни здравнообразователни материали и презервативи на посетителите   Плувен басейн гр.Димитровград – 15.08.2018г. Плувни басейни с. Минерални бани – „Олимпик”, „Дейзи палас” – 17.08.2018г. Плувен басейн гр.Харманли – 23.08.2018г. Комплекс „ Елинор”- 29.08.2018г. Комплекс „Райски кът ” – 30.08.2018г. [...]

Във връзка с писмо с вх. №РД-02-476#156 на 13.08.2018г. в РЗИ Хасково на „ВиК” ЕООД Хасково, касаещо протоколи от изследване, извършено в ИЛ „ЕКОЛАБ” към „ДИАЛ” София на проби питейна вода от зони на водоснабдяване, както следва: Зона на водоснабдяване „Харманли – 2” Протокол №2018/3310 от 27.07.2018г. в който резултата от изследване по химичен показател [...]

Във връзка с изпълнение на дейностите за 2018 г. по Националния план за действие за периода 2015-2020 г. за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 г., приоритет „Здравеопазване“, приет с Решение №355 на Министерски съвет от 2016 г., МЗ предоставя на Регионална здравна инспекция – Хасково 1 /един/ брой [...]

Във връзка с информация, разпространявана в социалните мрежи, включително и публикувани клипове на деца, които сами приготвят желета за игра с течни сапуни, лепила, козметични продукти, бои и оцветители, средства за борба с вредни насекоми и др., Министерството на здравеопазването счита, че подобни практики могат да създадат предпоставка за негативно въздействие върху индивидуалното здраве. Продуктите, [...]

На 29.06.2018 г. от 10:00 часа в конферентна зала „Марица“, гр. Хасково ще се проведе встъпителна конференция на тема «Здрава община», организирана в рамките на проект № B2.91.09 «Политики за осигуряване на достъп до здравни услуги до отдалечените места /HEALTHY MUNICIPALITY/», финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014- 2020. Домакин [...]

РЗИ – Хасково Ви кани на встъпителна конференция на тема «Здрава община», организирана в рамките на проект № B2.91.09 «Политики за осигуряване на достъп до здравни услуги до отдалечените места /HEALTHY MUNICIPALITY/», финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020.

Пролетно-летният сезон е епидемичен за развитието на кърлежи, което същевременно с навлизането на хора и домашни любимци в естествените им местообитания води до повишен риск от ухапване от кърлежи. Освен оглед за впити кърлежи, след разходка или работа в градината за недопускане на продължителен престой върху тялото, е необходимо да бъдат предприети адекватни и своевременни [...]

ИНФОРМАЦИЯ за планираните дейности в учебните заведения  в област Хасково по повод 31 май- Световен ден без тютюн     Безплатно измерване на въглероден оксид в издишания въздух и количеството на карбоксихемоглобин в кръвта на пасивни и активни пушачи пред централния вход на Младежки център гр.Хасково  31 май – от 11.30ч.  до  14.00ч.   Оформяне [...]

Международният ден за съпричастност със засегнатите от ХИВ, който традиционно се отбелязва в третата неделя на месец май, тази година преминава под мотото „ПОДГОТОВКАТА ЗА БЪДЕЩЕТО СЕ ОСНОВАВА НА ОПИТА НИ ОТ МИНАЛОТО!”.   Кампанията, известна още като Candlelight Memorial, е съвкупност от инициативи за насърчаване на здравно-сексуалното образование и диалог вътре в уязвимите общности [...]

                                            СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ                       08.05.2018г.   17 МАЙ – СВЕТОВЕН ДЕН НА ХИПЕРТОНИЯТА   На 17 май, за 12-ти път в 11 града от страната ще бъде отбелязан Световният ден на хипертонията с национална здравна кампания по инициатива на Българската лига по хипертония в партньорство с Българският червен кръст, фондация „Национална мрежа Сърце за сърце“, [...]

© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково