На 29.06.2018 г. от 10:00 часа в конферентна зала „Марица“, гр. Хасково ще се проведе встъпителна конференция на тема «Здрава община», организирана в рамките на проект № B2.91.09 «Политики за осигуряване на достъп до здравни услуги до отдалечените места /HEALTHY MUNICIPALITY/», финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014- 2020. Домакин [...]

РЗИ – Хасково Ви кани на встъпителна конференция на тема «Здрава община», организирана в рамките на проект № B2.91.09 «Политики за осигуряване на достъп до здравни услуги до отдалечените места /HEALTHY MUNICIPALITY/», финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020.

Прес съобщение

П Р Е С  -  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

    На 28.08.2013 г. бе финализиран проект № B1.13.06 „Хармонизиране  на процесите на електронните обществени поръчки в сферата на здравеопазването в трансграничния район Гърция- България /ПРОХЕЛТ/”, финансиран със средства по Оперативна програма за Европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007 – 2013 г.   Организация Изпълнител:            Четвърти регионален орган по здравеопазване на Македония [...]

П Р Е С  -  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На 30.09.2013 г. приключи изпълнението на договор за субсидия № B1.13.03 „Дейности за насърчаване на достъпа до здравеопазване и защита на ромското население /Рома Алерт!/”, финансиран със средства по Оперативна програма за Европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007 – 2013 г.   Организация Изпълнител:           OIKOKOINONIA, Гражданска инициатива за социално                     сближаване и за подкрепа [...]

П Р Е С  -  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На 08.06.2013 и 09.06.2013 г. от 09:00 часа в кварталите Изгрев и Вулкан, гр. Димитровград ще се постави трета доза на комбинирана ваксинации срещу Хепатит А& Б на 80 лица от ромски произход и втора доза срещу Хепатит А на 20 деца до 15 години живеещи на територията на града. Дните за ваксинации са организирани в рамките на проект № B1.13.03 „Дейности за насърчаване на достъпа до здравеопазване и защита на ромското население /Рома Алерт!/”, финансиран със средства по Оперативна програма за Европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007 – 2013 г.

На 23.05.2013 /четвъртък/ от 11:00 часа в сградата на РЗИ- Хасково, с адрес“ ул. Патриарх Евтимий 2, ст. 71, ще се проведе процедура по отваряне на ценовите оферти по обществена поръчка по реда на чл. 5, ал.1, т. 3 от ЗОП

Отменя се процедурата по отваряне на ценовите оферти по обществена поръчка по реда на чл. 5, ал.1, т. 3 от ЗОП с предмет: «Разработване и внедряване на система за електронно възлагане на обществени поръчки в областта на здравеопазването на територията на РЗИ Хасково»

На 09.05.2013 /четвъртък/ от 11:00 часа в сградата на РЗИ- Хасково, с адрес“ ул. Патриарх Евтимий 2, ст. 71, ще се проведе процедура по отваряне на ценовите оферти по обществена поръчка по реда на чл. 5, ал.1, т. 3 от ЗОП с предмет: «Разработване и внедряване на система за електронно възлагане на обществени поръчки в областта на здравеопазването на територията на РЗИ Хасково»

П Р Е С  -  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На 18.03.2013 г. /понеделник/ от 09:00 часа в кварталите Вулкан, Изток 1 и Изток 2 в гр. Димитровград стартира обучение на ромското население, организирано в рамките на проект № B1.13.03 „Дейности за насърчаване на достъпа до здравеопазване и защита на ромското население /Рома Алерт!/”, финансиран със средства по Оперативна програма за Европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007 – 2013 г.

© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково