Списък допуснати кандидати

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР“ В ДИРЕКЦИЯ „МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ“   СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ИНСПЕКТОР“ В ОТДЕЛ „ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ“   СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ИНСПЕКТОР“ В ДИРЕКЦИЯ „МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ“   СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ИНСПЕКТОР“ В ОТДЕЛ [...]

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ инспектор ДЗК

ОБЯВА – гл. инспектор МД

Обява – инспектор МД

Допуснати кандидати от конкурса за длъжността Началник отдел „Медицински изследвания“ – Дирекция „Надзор на заразните болести”

Обява конкурс за длъжността Началник отдел „Медицински изследвания“ – Дирекция „Надзор на заразните болести”.

Допъснати и недопуснати кандидати от конкурса длъжността ИНСПЕКТОР„Контрол на медицинските дейности на лечебните заведения“ в Дирекция «Медицински дейности»

Обява

© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково