Списък допуснати Списък недопуснати

Списък

ОБЯВА

ОБЯВА Гл. инспектор ДЗК

Обява

Обява

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ИНСПЕКТОР“ В ДИРЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ”, ОТДЕЛ „ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ” В РЗИ – ХАСКОВО

Обява

Обявление МЛАДШИ ЕКСПЕРТ в отдел „Лабораторни изследвания”, Дирекция «Обществено здраве»

Списък допуснати кандидати

© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково