Списък на допуснатите до конкурс за длъжността ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ в отдел „Финансово счетоводен” – Дирекция АПФСО към РЗИ -Хасково Списък на недопуснатите до конкурс за длъжността ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ в отдел „Финансово счетоводен” – Дирекция АПФСО към РЗИ -Хасково  

Обява Конкурс за длъжността МЛАДШИ ЕКСПЕРТ в отдел „Лабораторни изследвания”, Дирекция «Общестевено здраве».

Обявление Конкурс за длъжността ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР – отдел «Противоепидемичен контрол» Дирекция «Надзор на заразните болести»

Обява Конкурс за длъжността МЛАДШИ ЕКСПЕРТ в отдел „Противоепидемичен контрол”, Дирекция НЗБ

Обвяа Конкурс за длъжността МЛАДШИ ЕКСПЕРТ в отдел „Медицински изследвания”, Дирекция НЗБ

Конкурс за длъжността Главен експерт „РКМЕ и медицинска експертиза” – в Дирекция «Медицински дейности».

Обява Конкурс за длъжността ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ в отдел „Финансово счетоводен” – Дирекция АПФСО към РЗИ -Хасково

Списък допуснати кандидати

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР“ В ДИРЕКЦИЯ „МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ“   СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ИНСПЕКТОР“ В ОТДЕЛ „ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ“   СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ИНСПЕКТОР“ В ДИРЕКЦИЯ „МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ“   СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ИНСПЕКТОР“ В ОТДЕЛ [...]

ОБЯВЛЕНИЕ

© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково