Обява

Списък допуснати кандидати Спикък недопуснати

ОБЯВЛЕНИЕ

Списък допуснати кандидати за мл.експерт ПЕК

ОБЯВА Младши експерт в отдел „Противоепидемичен контрол“

Списък недопуснати за инспектор в ДЗК

Обява инспектор ДЗК

Списък на допуснатите кандидати до конкурса за длъжността „ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР“ в отдел „Държавен здравен контрол“, дирекция „Обществено здраве“

Конкурс за длъжността ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР – отдел «Държавен здравен контрол», Дирекция «Обществено здраве» -2 щатни бройки.

РЗИ–Хасково обявява конкурс за длъжността Главен специалист в отдел „Държавен здравен контрол“, Дирекция „Обществено здраве”

© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково