Допуснати кандидати от конкурса за длъжността Началник отдел „Медицински изследвания“ – Дирекция „Надзор на заразните болести”

Обява конкурс за длъжността Началник отдел „Медицински изследвания“ – Дирекция „Надзор на заразните болести”.

Допъснати и недопуснати кандидати от конкурса длъжността ИНСПЕКТОР„Контрол на медицинските дейности на лечебните заведения“ в Дирекция «Медицински дейности»

Обява

ОБЯВА

Списък допуснати кандидати

ОБЯВА

Списък на допуснатите кандидати до конкурс за длъжността Младши експерт в Дирекция „Обществено здраве“, отдел „Лабораторни изследвания“

Списък на допуснатите кандидати до конкурс за длъжността Директор на дирекция „Медицински дейности“

Конкурс за длъжността Директор дирекция „Медицински дийности” Конкурс за длъжността ”младши експерт” в Дирекция „Обществено здраве”, отдел ”Лабораторни изследвания”  

© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково