ОБЯВА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ в отдел „Лабораторни изследвания”, Дирекция «Обществено здраве».

Списък кандидати

ОБЯВА

Конкурс за длъжността Началник отдел – отдел ДЗК Конкурс за длъжността ИНСПЕКТОР – отдел ДЗК

Обява

Списък допуснати кандидати Спикък недопуснати

ОБЯВЛЕНИЕ

Списък допуснати кандидати за мл.експерт ПЕК

ОБЯВА Младши експерт в отдел „Противоепидемичен контрол“

Списък недопуснати за инспектор в ДЗК

© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково