За печат

ПОКАНА

 

за представяне на оферти за изпълнение на малка обществена поръчка по реда на НВМОП, чл. 2, ал. 1, т. 2. с предмет: «Управление на проект» финансирана по проект № B1.13.03 „Дейности за насърчаване на достъпа до здравеопазване и защита на ромското население /Рома Алерт!/, финансиран със средства по Програмата за Европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007 – 2013 г.

  • Изтеглете ПОКАНА
  • Изтеглете ЗАПОВЕД

 

ПРОЦЕДУРАТА Е ПРИКЛЮЧИЛА!

 
© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково