За печат

В ДВ бр. 82 от 26.10.2012 г. са публикувани промени в Наредба № 15 от 27 юни 2006 г. за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони.

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ ВЪВ:

 

1. детските заведения (детски ясли и детски градини) и специализираните заведения за отглеждане, пребиваване и възпитание на деца;

2. специализираните институции за възрастни;

3. водоснабдителните съоръжения и обекти – помпени и пречиствателни станции, резервоари, хлораторни, водопроводни мрежи (отнася се за лицата, които при ремонтни и аварийни дейности имат пряк контакт с питейната вода) и санитарно-охранителни зони на водоизточниците;

4.  предприятията (обекти), които произвеждат и/или търгуват с храни;

5.  бръснарските, фризьорските и козметичните салони.

 

 

ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ СЕ ПРОВЕЖДАТ ПРЕДИ ПОСТЪПВАНЕ НА РАБОТА И ВКЛЮЧВАТ:


1. бактериологично изследване за носителство на шигели, салмонели, ентеропатогенни Ешерихия коли и коремнотифно носителство – за лицата по  т. 1, 2, 3 и 4;

2.   изследвания за чревни хелминти и протозои – за лицата по   т. 1, 2, 3 и 4;

3.  провеждане на туберкулинов кожен тест на Манту – за лицата, работещи във всички горепосочени обекти.

 

 

ПЕРИОДИЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ ВКЛЮЧВАТ:

 

1. веднъж годишно изследвания за чревни хелминти и протозои – за лицата, работещи в обектите по  т. 1, 2, 3 и 4;

2. веднъж годишно бактериологично изследване за носителство на шигели, салмонели, ентеропатогенни Ешерихиа коли и коремнотифно носителство – за лицата, работещи в обектите по  т. 1, 2, 3 и 4;

3.  веднъж годишно провеждане на туберкулинов кожен тест на Манту – за лицата, работещи във всички горепосочени обекти.

Пълният текст на наредбата може да прочетете в раздел нормативни актове.

   
© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково