За печат

Дирекция „ПБПЗ” организира кампания по безопасност на движението по пътищата сред деца и ученици.

В  детските градини се проведоха дидактически и подвижни игри с познавателен характер. Организираха се състезания  „Правилата вече знам, мога да пресичам сам!”.

С  учениците  от начален курс се проведоха викторини  „Научи правилата, цени живота!”. Участниците показаха знания и умения в решаването на различните задачи –  отговор на въпроси с различни ситуации на пътя, решаване на кръстословица, подреждане на пъзели с пътни знаци.

   
© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково