За печат

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЛЕКАРИ !!!

 

 

В РЗИ – ХАСКОВО СЕ ПОЛУЧИ УТВЪРДЕНАТА ОТ ИЗП. ДИРЕКТОР НА МБАЛ „ТОКУДА БОЛНИЦА СОФИЯ“ АД ПРОГРАМА ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ 2014 Г.

   
© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково