За печат

Медицински факултет при ТрУ гр. Стара Загора,обявява конкурс за местата за специализация, утвърдени със Заповед № РД- 21 – 6 / 17.12.2013 г. на Министъра на здравеопазването.

Срок на прием на документи от 20.01.2014 г. до 20.02.2014 г. в СДО на МФ Ст. Загора.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ :

1. Заявление по образец – предоставя се от отдел СДО

2. Препис извлечение от трудова или осигурителна книжка

3. Нотариално заверено копие от диплома за висше образование /всички страници /

4. Кандидатите за места финансирани от друг източник да представят и договор по чл.234  от Кодекса на труда

5. Нотариално заверено копие от свидетелство за придобита специалност

6. Такса за участие в конкурса – 170.00 лв.

 

ПриложениеMF.РД-21-6.17.12.2013

   
© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково