За печат

Във връзка с § 7, ал.1 от Преходни разпоредби към Наредба за изм. и доп. на Наредба No 15/02.07.2008 год.

Медицински факултет – Ст.Загора ще приема документи за незаетите места /90/ до 03.06.2015 год

   
© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково