- РЗИ ХАСКОВО - http://www.rzi-haskovo.org -

НА ВНИМАНИЕТО НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ

Във връзка с § 7, ал.1 от Преходни разпоредби към Наредба за изм. и доп. на Наредба No 15/02.07.2008 год.

Медицински факултет – Ст.Загора ще приема документи за незаетите места /90/ до 03.06.2015 год


Разпечатано от РЗИ ХАСКОВО: http://www.rzi-haskovo.org

URL на страницата: http://www.rzi-haskovo.org/?p=3820

Copyright © 2011 РЗИ ХАСКОВО. All rights reserved.