За печат

На 27.01.2015 г. е публикувана Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, която отменя Наредба № 34 от 29.12.2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.

С новата Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването се създават възможности за професионално развитие на медицинските специалисти в Република България.

   
© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково