- РЗИ ХАСКОВО - http://www.rzi-haskovo.org -

Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването

На 27.01.2015 г. е публикувана Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, която отменя Наредба № 34 от 29.12.2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.

С новата Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването се създават възможности за професионално развитие на медицинските специалисти в Република България.


Разпечатано от РЗИ ХАСКОВО: http://www.rzi-haskovo.org

URL на страницата: http://www.rzi-haskovo.org/?p=3831

Copyright © 2011 РЗИ ХАСКОВО. All rights reserved.