За печат

1. Извърши епидемиологично проучване на случаите за откриване на източника.

2. Информирана е Областната дирекция по безопастност на храните за предприемане на мерки спрямо дивите животни.

3. Информирани са всички медицински специалисти от ЛЗБП и ЛЗИБП относно заболяването Туларемия и необходимите мерки при съмнителен случай на  Туларемия.

4. Изготвени и връчени са предписания до кметовете на общини, относно провеждане на дезакаризация и дератизация в населените места.

 

За повече информация

   
© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково