- РЗИ ХАСКОВО - http://www.rzi-haskovo.org -

Медицински факултет – София, План – разписание на курсове и индивидуално обучение за следдипломна квалификация на висшите медицински и немедицински кадри през 2016

Уважаеми колеги,

В РЗИ Хасково се получи, утвърденото от Декана на Медицински факултет – София, План – разписание на курсове и индивидуално обучение за следдипломна квалификация на висшите медицински и немедицински кадри през 2016 г., което е качено на Интернет-страницата на Медицински факултет. Там ще могат да бъдат намерени и образци на заявките за обучение. Електронният адрес на Медицински факултет – София е: medfac.mu-sofia.bg.

Предложенията за участие в курсовете да се изпратят в РЗИ Хасково в срок  до 15.08.2015 г. , като заявките за участие в обученията трябва да бъдат коректно и изцяло попълнени с необходимата информация. На всяка заявка да бъде посочен, телефон за обратна връзка с кандидата.


Разпечатано от РЗИ ХАСКОВО: http://www.rzi-haskovo.org

URL на страницата: http://www.rzi-haskovo.org/?p=4021

Copyright © 2011 РЗИ ХАСКОВО. All rights reserved.