За печат

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

 

Уведомяваме Ви, че отдел „СДО и УБК“ при МУ – София организира конкурс по документи за прием на специализанти по специалността „Обща медицина“.

Документите се подават в отдела от 07.12.2015 г. до 23.12.2015 г. включително.

Местата, базите за обучение и необходимите документи ще намерите на интернет страницата на Медицински университет – София.

   
© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково