- РЗИ ХАСКОВО - http://www.rzi-haskovo.org -

МУ – София организира конкурс по документи за прием на специализанти по специалността „Обща медицина“

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

 

Уведомяваме Ви, че отдел „СДО и УБК“ при МУ – София организира конкурс по документи за прием на специализанти по специалността „Обща медицина“.

Документите се подават в отдела от 07.12.2015 г. до 23.12.2015 г. включително.

Местата, базите за обучение и необходимите документи ще намерите на интернет страницата на Медицински университет – София.


Разпечатано от РЗИ ХАСКОВО: http://www.rzi-haskovo.org

URL на страницата: http://www.rzi-haskovo.org/?p=4360

Copyright © 2011 РЗИ ХАСКОВО. All rights reserved.