- РЗИ ХАСКОВО - http://www.rzi-haskovo.org -

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЛЕКАРИ !!!

В РЗИ – ХАСКОВО СЕ ПОЛУЧИ УТВЪРДЕНАТА ОТ ИЗП. ДИРЕКТОР НА МБАЛ „ТОКУДА БОЛНИЦА СОФИЯ“ АД ПРОГРАМА ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ 2016 Г.


Разпечатано от РЗИ ХАСКОВО: http://www.rzi-haskovo.org

URL на страницата: http://www.rzi-haskovo.org/?p=4415

Copyright © 2011 РЗИ ХАСКОВО. All rights reserved.