За печат

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕГИСТРИРАН ВЗРИВ ОТ ТРИХИНЕЛОЗА

В ОБЛАСТ ХАСКОВО

 С писмо РЗИ-Пловдив съобщава за пет лица с клинични, епидемиологични и лабораторни данни за трихинелоза от област Хасково. При епидемиологичното проучване извършено от РЗИ Хасково е установено, че са консумирали дивечово месо /дива свиня/.

До настоящия момент са издирени девет лица, консумирали от дивечовото месо.

Насочени са за изследване и адекватно лечение.

С писмо е уведомена ОДБХ Хасково.

Епидемиологичното проучване продължава.

   
© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково