- РЗИ ХАСКОВО - http://www.rzi-haskovo.org -

План – разписание за продължаващо медицинско обучение

Уважаеми колеги,

В РЗИ-Хасково се получи План – разписание за продължаващо медицинско обучение на висшите медицински специалисти и професионалисти по здравни грижи през 2017 г.

План – разписанието е качено в интернет страницата на Сити клиник в раздел учебен отдел.


Разпечатано от РЗИ ХАСКОВО: http://www.rzi-haskovo.org

URL на страницата: http://www.rzi-haskovo.org/?p=5198

Copyright © 2011 РЗИ ХАСКОВО. All rights reserved.