За печат

В изпълнение на писмо на Заместник-министъра на здравеопазването от 13.04.2017г. за мониториране качеството на питейната вода на крана при потребителите във всички квартали на гр. Хасково, днес 18.04.2017г. служители на РЗИ Хасково, служители на ВиК Хасково и служители на Регионалната лаборатория Хасково към Изпълнителна агенция по околна среда на МОСВ извършиха пробонабиране от помпени станции и определените пунктове мониторирани в гр. Хасково, както следва:

 1. ПС Източна зона

 2. ПС Узунджово – II-ри етап

 3. ПС Ябълково

 4. ПС Ябълково за Хасково и ТК „Ханчето“ / ПС III подем/

 5. ПС „Извора“

 6. ПС „Северна зона“

 7. Гр. Хасково – ЖК „Орфей“- кафе аперитив „Доктора“

 8. Гр. Хасково – ЖК „Република“, КА Никол

 9. Гр. Хасково – магазин „Практис“-бистро

 10. Гр. Хасково – стол „Фасилити“

 11. Гр. Хасково – кв.“Хисаря“ – магазин за месо

 12. Гр. Хасково – централна част – баничарница Манолов

 13. Гр. Хасково – кв. Л. Каравелов – хранителен магазин „Чаръкчията“

 14. Гр. Хасково – кв. „Каменни“- магазин за месо

 15. Гр. Хасково – кв. „Воеводски“ – магазин „Милушев“

 16. Гр. Хасково – кв. „Бадема“ – кафе „Антик“

 17. Гр. Хасково – кв. Куба“ – супермаркет Детелина

 18. Гр. Хасково – кв. „Поройни“ – хранителен магазин ул. „Мадара“ №9

 19. Гр. Хасково – кв. Болярово – хран. магазин „Дани“

 20. Гр. Хасково – бул. „Раковски“ – кафе аперитив „Виктория“

 21. Гр. Хасково – ул. „Червена стена“ 46

 22. ПС Хасково-2 ТК №4

Всички проби се изследват по експресния метод за естествен уран в Регионална лаборатория Хасково на МОСВ.

РЗИ Хасково и ВиК Хасково изследват пробите за постоянен и периодичен мониторинг /химични и микробиологични показатели/.

ВиК Хасково на 19.04.2017г. ще предостави проби за изследване в НЦРРЗ гр. София.

РЗИ-ХАСКОВО

   
© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково