За печат

       Във връзка с установени отклонения по показател естествен уран, на основание протокол за контрол от НЦРРЗ гр. София от 11.05.2017г., се ограничава употребата на питейната вода в с. Върбица, общ. Димитровград за питейни нужди и приготвяне на храна от населението. Водата може да бъде ползвана без ограничение за хигиенни цели /къпане и миене/.

РЗИ-Хасково е издала предписание №76/12.05.2017г. на  управителя на „ВиК” ООД Димитровград, за осигуряване на вода за питейни нужди за населението на с. Върбица /бутилирана вода или с водоноски/.

     Периодично ще бъде предоставяна допълнителна информация при получаване на нови резултати.

   
© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково