За печат

Във връзка с установено надвишено контролно ниво на обща алфа- активност /последните протоколи от 16.05.2017г. – стойности от 0.241Bq/L до 0.55Bq/L , при норма по-малка от 0.1 Bq/L/ на НЦРРЗ,  временно се ограничава употребата на питейната вода в с. Крум,  с. Ябълково, с. Сталево, с. Скобелево, с. Бодрово, с. Горски извор,   с. Черногорово, с. Воден, с. Радиево и с. Крепост общ. Димитровград за питейни нужди и приготвяне на храна от населението. Водата може да бъде ползвана без ограничение за хигиенни цели /къпане и миене/.
РЗИ-Хасково е издала предписание №80/16.05.2017г. на  управителя на „ВиК” ООД Димитровград, за осигуряване на вода за питейни нужди за населението на селата /бутилирана вода или с водоноски/.
Издадено е предписание №81/16.05.2017г. до Кмета на Община Димитровград за осигуряване на вода от регламентиран водоизточник, за питейни нужди и приготвяне на храна за детските градини и ясли, училищата, социалните и лечебни заведения в горепосочените села.
Периодично ще бъде предоставяна допълнителна информация при получаване на нови резултати.

   
© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково