- РЗИ ХАСКОВО - http://www.rzi-haskovo.org -

В РЗИ Хасково бяха получени протоколите с резултати от контролните изследвания на „ВиК“ ООД гр. Димитровград

В РЗИ Хасково бяха получени протоколите с резултати от контролните изследвания на „ВиК“ ООД гр. Димитровград за с. Крум, с. Ябълково,        с. Сталево, с. Бодрово, с. Горски извор, с. Черногорово, с. Върбица,             с. Скобелево, с. Радиево и с. Крепост.
Във тази връзка е издадена заповед №РД-033-8/15.06.2017г. с която от 16.06.2017г. се възстановява използване на водата за пиене и приготвяне на храна за с. Крум, с. Горски извор, с. Черногорово, с. Воден,                    с. Скобелево и с. Крепост.
В останалите села: с. Ябълково, с. Сталево, с. Бодрово, с. Радиево и          с. Върбица, ограничението за използване на водата за пиене и приготвяне на храна остава и продължава извършването на мониторинг за проследяване на показателите при краен потребител.


Разпечатано от РЗИ ХАСКОВО: http://www.rzi-haskovo.org

URL на страницата: http://www.rzi-haskovo.org/?p=5329

Copyright © 2011 РЗИ ХАСКОВО. All rights reserved.