- РЗИ ХАСКОВО - http://www.rzi-haskovo.org -

ЕКСПЕРТНА ОЦЕНКА от НЦРРЗ-София по радиологичен параметър индикативна доза в изследвани проби питейни води от гр.Хасково

В РЗИ Хасково на 29.06.2017г. е получена от Министерството на здравеопазването  ЕКСПЕРТНА ОЦЕНКА от НЦРРЗ-София по радиологичен параметър  индикативна доза в изследвани проби питейни води от гр.Хасково,която съответства на нормативно определените изисквания.В тази връзка  РЗИ-Хасково издаде и връчи Заповед с изх. № РД-033-12/29.06.2017г. на «ВиК»ЕООД Хасково, с която се отменя наложеното ограничение на ползването на питейната вода от населението в гр.Хасково за питейни нужди и приготвяне на храна, и осигуряването на вода с водоноски.

РЗИ Хасково ще продължи да извършва стриктен и учестен контрол върху дейността на водоснабдителното дружество за доставяне на качествена и безопасна питейна вода за населението.


Разпечатано от РЗИ ХАСКОВО: http://www.rzi-haskovo.org

URL на страницата: http://www.rzi-haskovo.org/?p=5340

Copyright © 2011 РЗИ ХАСКОВО. All rights reserved.