За печат

  Във връзка с установени отклонения по показател „естествен уран”, на основание получени на 07.07.2017г.  от „ВиК ЕООД Хасково протоколи от изследвания, се ограничава употребата на питейната вода в гр.Хасково  за питейни нужди и приготвяне на храна от населението. Водата може да бъде ползвана без ограничение за хигиенни цели /къпане и миене/.

РЗИ-Хасково е издала предписание №127/07.07.2017г. на  управителя на „ВиК” ЕООД Хасково, за осигуряване на вода за питейни нужди за населението на гр.Хасково /бутилирана вода или с водоноски/.

     Периодично ще бъде предоставяна допълнителна информация при получаване на нови резултати.

   
© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково