За печат

Във връзка с получени протоколи от изследване на водата по показател естествен уран в четирите села от общ. Димитровград и становище на РЗИ Пловдив е издадена заповед с която се възстановява използването на водата в с. Бодрово, с. Радиево и с. Ябълково за пиене и приготвяне на храна.

Ограничението за ползване на питейната вода за с. Сталево остава.

   
© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково