- РЗИ ХАСКОВО - http://www.rzi-haskovo.org -

Получени протоколи от изследване на водата по показател естествен уран в четирите села от общ. Димитровград

Във връзка с получени протоколи от изследване на водата по показател естествен уран в четирите села от общ. Димитровград и становище на РЗИ Пловдив е издадена заповед с която се възстановява използването на водата в с. Бодрово, с. Радиево и с. Ябълково за пиене и приготвяне на храна.

Ограничението за ползване на питейната вода за с. Сталево остава.


Разпечатано от РЗИ ХАСКОВО: http://www.rzi-haskovo.org

URL на страницата: http://www.rzi-haskovo.org/?p=5348

Copyright © 2011 РЗИ ХАСКОВО. All rights reserved.