За печат

Във връзка с получени протоколи от контролното изследване на водата по показател „естествен уран“ за с. Свирково и с. Бориславци извършени в РЗИ Пловдив и тяхното становище, са издадени заповеди с които се възстановява използването на водата в с. Свирково и с. Дряново, общ. Симеоновград и с. Бориславци общ. Маджарово за пиене и приготвяне на храна считано от 27.07.2017г.

   
© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково