За печат

В А Ж Н О

Във връзка с множество запитвания от жители на гр. Хасково, за качествата на водите, от местните водоизточници – чешми, традиционно ползвани от населението, РЗИ – Хасково извърши пробонабиране.

След извършените анализи /по химични и микробиологични показатели/ на водата, към момента, се установи, че от взетите на 01.08.2017г. проби, не отговарят на Наредба № 9, ДВ бр.30/2001г., изм. ДВ бр1/2011г., изм. ДВ бр.15/2012г., изм. ДВ бр.102/2014г. „За качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели”, видно от Протоколи издадени от отдел „Лабораторни изследвания», Дирекция ОЗ към РЗИ – Хасково, както следва:

1. Чешма в гр. Хасково, ул. ”Балатон”

Протокол № 731/02.08.2017г. – нитрати – 77,7 мг/л (при МДС- 50,0 мг/л),

- амониеви йони – 0,98 мг/л (при МДС- 0,05 мг/л)

Протокол №1295/02.08.2017г. – коли форми – 4/100 (при норма 0/100)

 

2.Чешма в гр. Хасково, ул. ”Бачо Киро”

Протокол №1295/02.08.2017г. - коли форми – над 90/100 (при норма 0/100)

3.Чешма в гр. Хасково, под Техникум по автотранспорт

Протокол № 734/02.08.2017г. – нитрати -74,6 мг/л (при МДС- 50,0 мг/л)

Протокол №1298/02.08.2017г. – коли форми – 11/100 (при норма 0/100)

 

4.Чешма в гр. Хасково, кв. ”Куба”- Алеята

Протокол №1299/02.08.2017г. – коли форми – 5/100 (при норма 0/100)

 

5.Чешма в гр. Хасково, кв. ”Кенана”

Протокол № 736/02.08.2017г. – манган – 68,0 микрограма/л (при МДС- 50,0 микрограма/л)

Протокол №1200/02.08.2017г. – коли форми – над 90/100 (при норма 0/100)

  • ешерихия коли – 80/100 (при норма 0/100)

 

6.Чешма в гр. Хасково, кв. ”Каменни” – № 1

Протокол №1201/02.08.2017г. – коли форми – 4/100 (при норма 0/100)

 

7.Чешма в гр. Хасково, кв. ”Каменни”- № 2

Протокол № 738/02.08.2017г. – нитрати – 87,8 мг/л (при МДС- 50,0 мг/л)

Протокол №1202/02.08.2017г. – коли форми – 7/100 (при норма 0/100)

 

8.”Момина чешма” в гр. Хасково

Протокол №1203/02.08.2017г. – коли форми – 36/100 (при норма 0/100)

  • ешерихия коли – 3/100 (при норма 0/100)

 

   
© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково