За печат

Национална телефонна линия за сигнали за съмнителни транзакции за придобиване на перкусори на взривни вещества  +359(02) 814 70 70
http://www.gdbop.bg/bg/polezno

Насоки за прилагане на Регламент (ЕС) № 98/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно предлагането на пазара и използването на прекусори на взривни веществ

 

Примерна листовка за подпомагане, както дейността на контролните органи, така и за информиране на заитеросованите лица. – BG

Примерна листовка за подпомагане, както дейността на контролните органи, така и за информиране на заитеросованите лица. – EN

   
© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково