За печат

Във връзка с установени отклонения по показател „естествен уран”, на основание получени на 28.09.2017г. от „ВиК” ООД- Димитровград протоколи от изследвания, се ограничава употребата на питейната вода в с.Светлина, общ. Димитровград за питейни нужди и приготвяне на храна от населението.

Видно от приложените протоколи се установяват завишени стойности по показател „естествен уран” в пробата вода от с. Светлина, общ. Димитровград – 0.042 ± 0,003mg/l (при норма 0,03mg/l). Изследванията са извършени в Изпитвателна лаборатория „ЕКОЛАБ” към „ДИАЛ” ООД

Водата може да бъде ползвана без ограничение за хигиенни цели /къпане и миене/.

РЗИ-Хасково е издала и връчила предписание №211/28.09.2017г. на  управителя на „ВиК” ООД Димитровград, за осигуряване на вода за питейни нужди за населението на с.Светлина, общ. Димитровград /бутилирана вода или с водоноски/.

    Периодично ще бъде предоставяна допълнителна информация при получаване на нови резултати.

   
© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково