За печат

1 –ви Декември
„Световен ден на СПИН“

 

В изпълнение на дейностите, предвидени по Националната програма за превенция и контрол на ХИВ и СПИН в Република България 2017-2020г., предстои Европейската седмица за изследване за ХИВ и хепатити в периода 17-24 ноември 2017г., както и отбелязване на 1-ви Декември „Световен ден за СПИН“ (World AIDS Day).
Мото на кампанията за 1-ви Декември, обявена от Обединената програма за СПИН на ООН (UNAIDS), тази година е „Моето здраве е мое право“ („Му health, my right“).
Кампанията цели да бъде предоставена информация за правото на здраве и здравеопазване на всички хора по Света. Постигането на Целите за устойчиво развитие на ООН, една от които е край на епидемията от СПИН, зависи до голяма степен от гарантирането на правото на здраве.
Правото на здраве е повече от достъп до качествени здравни услуги и лекарства то включва редица условия:
Отношение към всеки с уважение и зачитане на достойнството,без дискриминация;
Всеки да взема решения за собственото си здраве;
Равенство между половете;
Здравно образование;
Здравословни условия на труд;
Чиста околна среда и др.;
За да се гарантира това право, е необходима здравна система, базирана на правата на човека, която включва четири основни елемента:
Достъп: здравните грижи трябва да бъдат достъпни за всички;
Наличност: трябва да има адекватна здравна инфраструктура и персонал;
Приемливост: здравните услуги трябва да бъдат предоставяни по подходящ начин, с уважение към личностните и културни особености на пациента, без дискриминация и със зачитане на достойнството;
Качество: здравните грижи да са с добро качество и адекватни към нуждите на пациента;
ООН(UNAIDS) препоръчва всеки от нас да се включи  в кампанията  чрез отговор на въпроса: „Какво е здравето за нac?“.
Допълнителна информация можете да получите на http://vww.unaids.org/

   
© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково