- РЗИ ХАСКОВО - http://www.rzi-haskovo.org -

ПОКАНА ЗА ЗАСЕДАНИЕ на областния координационен съвет за Управление дейностите по Национална програма за ограничаване въздействието на Радон в сгради върху здравето на българското население 2013г.-2017г.

ПОКАНА ЗА ЗАСЕДАНИЕ
на областния координационен съвет за Управление дейностите по Национална програма за ограничаване въздействието на Радон в сгради върху здравето на българското население 2013г.-2017г.

От името на Областния Координационен Съвет /ОКС/ за Управление дейностите по Национална програма за ограничаване въздействието на Радон в сгради върху здравето на българското население 2013г.-2017г., РЗИ-Хасково Ви кани на Годишно отчетно заседание на ОКС-Хасково, което ще се проведе на 14.12.2017г. от 10.00ч. в конферентната зала на хотел „Родопи“, град Хасково, бул. „България“ № 39.
Ще бъде представен отчет за дейностите по националната програма и ще се представят материали и презентации от Националния Координационен Съвет.
Дневния ред на заседанието е изпратен до всички общини и до членовете на ОКС-Хасково.


Разпечатано от РЗИ ХАСКОВО: http://www.rzi-haskovo.org

URL на страницата: http://www.rzi-haskovo.org/?p=5660

Copyright © 2011 РЗИ ХАСКОВО. All rights reserved.