За печат

Във връзка с установени отклонения по показател „естествен уран”, на основание получени на 09.01.2018г. от ЕООД „ВиК” Стара Загора протоколи от изследвания, се ограничава употребата на питейната вода в с.Владимирово, общ.Тополовград за питейни нужди и приготвяне на храна от населението.

Видно от приложените протоколи се установяват завишени стойности по показател „естествен уран” в пробата вода от с.Владимирово, общ. Тополовград – 0.033 ± 0,003mg/l (при норма 0,03mg/l). Изследванията са извършени в Изпитвателна лаборатория „ЕКОЛАБ” към „ДИАЛ” ООД

Водата може да бъде ползвана без ограничение за хигиенни цели /къпане и миене/.

РЗИ-Хасково е издала и връчила предписание №2/11.01.2018г. на  управителя на ЕООД „ВиК” Стара Загора, за осигуряване на вода за питейни нужди за населението на с.Владимирово, общ.Тополовград, отговаряща на изискванията на Наредба №9/2001г., „За качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели”.

Във връзка с установени отклонения по показател „естествен уран”, на основание получени на 11.01.2018г. от „ВиК” ООД Димитровград протоколи от контролни изследвания, остава ограничението на употребата на питейната вода за питейни нужди и приготвяне на храна от населението в селата Върбица, Сталево и Светлина, общ.Димитровград. Продължава осигуряването на вода за питейни нужди и приготвяне на храна с водоноски от „ВиК” ООД Димитровград.

    Периодично ще бъде предоставяна допълнителна информация при получаване на нови резултати.

   
© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково