За печат
1. За периода /01.01.2018г. – 07.01.2018г. – 1 седмица/ в информационната система за сентинелно наблюдение на заболяемостта от ОРЗ и грип в областния град са регистрирани общо 59 случая на ОРЗ /заболяемост на 82.26 на 10 000/.
2.За периода / 08.01.2018г. – 14.01.2018г. – 2 седмица / в информационната система за сентинелно наблюдение на заболяемостта от ОРЗ и грип в областния град са регистрирани общо 95 случая на ОРЗ /заболяемост 132.46на 10 000/.

 

   
© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково