За печат

1. За  периода / 15.01.2018г. – 21.01.2018г. – 3 седмица /  в информационната система за сентинелно наблюдение на заболяемостта от ОРЗ и грип в областния град са регистрирани  общо 127 случая на ОРЗ /заболяемост 177.08 на 10 000/.

 

2. Във връзка с рязкото увеличаване  на заболяемостта от ОРЗ в община Димитровград се взеха следните решения:

 

  • Преустановяване дейността на детски, женски консултации, профилактични  имунизации и реимунизации и профилактични прегледи на територията на  община Димитровград , считано от 23.01.2018г. до 28.01.2018г. включително.
  • Преустановяване на плановите операции и свижданията в лечебните заведения за болнична помощ на територията община Димитровград, считано от 23.01.2018г. до 28.01.2018г. включително.

   
© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково