За печат

Във връзка с ежедневното увеличение на отсъствуващи ученици в общини Хасково, Харманли, Симеоновград,Любимец и Стамболово поради, заболяване от ОРЗ се взеха следните решения:

  1. Преустановяване на учебните занятия с предписание №53 на Директора на РЗИ в общини Хасково, Любимец, Симеоновград,Харманли и Стамболово, считано от 29.01.2018г. до 31.01.2018г. включително.
  2. РЗИ следи епидемичните показатели ежедневно, тъй като картината на заболяваемостта е динамична.

   
© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково