- РЗИ ХАСКОВО - http://www.rzi-haskovo.org -

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО, ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ OPЗ И ГРИП

Във връзка с високата заболяемост от ОРЗ в общини Свиленград и Тополовград, се взеха следните решения:

 1.Преустановяване дейността на детски, женски консултации, профилактични имунизации и реимунизации и профилактични прегледи на територията на общини Свиленград и Тополовград, считано от 06.02.2018г. до 09.02.2018г. включително.

 2.Преустановяване плановите операции и свижданията в лечебните заведения за болнична помощ на територията на общини Свиленград и Тополовград считано от 06.02.2018г. до 09.02.2018г. включително.

 РЗИ следи епидемичните показатели ежедневно, тъй като картината на заболяваемостта е много динамична.


Разпечатано от РЗИ ХАСКОВО: http://www.rzi-haskovo.org

URL на страницата: http://www.rzi-haskovo.org/?p=5749

Copyright © 2011 РЗИ ХАСКОВО. All rights reserved.