За печат

На територията на обл. Хасково осъществяват дейности по Национална програма за подобряване на майчиното и детско здраве /2014-2020 г./:

-МБАЛ Хасково АД гр. Хасково;

-МБАЛ „Св. Екатерина” ЕООД гр. Димитровград;

-МБАЛ Харманли ЕООД гр. Харманли;

-МБАЛ Свиленград ЕООД гр. Свиленград.

Неонатален слухов скрининг се извършва, с цел ранно откриване и навременна интервенция при увреждане на слуха новородено дете.

Към МБАЛ Хасково АД функционира Здравно-консултативен център за майчино и детско здраве, където се осигураява комплексно обслужване за бременни жени и деца. Предоставят се безплатно:

-информационни, логистични и координационни дейности за деца с увреждания и с хронични заболявания, родилки и бременни с патология на бременноста в хода на тяхното болнично лечение и/или амбулаторно проследяване;

-психологическа подкрепа и консултиране на деца с увреждания, хронични заболявания, бременни жени и родилки, хоспитализирани в болницата и превенция на изоставянето на детето;

-специализирани консултации от медицински и немедицински специалисти за деца с увреждания, деца с хронични заболявания, недоносени деца, родилки и бременни с патология на бремеността на място в ЗКЦ или в дома по искане на лекар от ЛЗ.

ЗКЦ е разположен на 1-ви етаж в АГО при МБАЛ Хасково АД гр. Хасково с работно време от понеделник до петък от 8:00 часа до 16:30 часа.

Изпълнението на предлаганите дейности се предоставят от координатор, психолог, социален работник и лекари специалисти.

Телефон за контакт: 038/606 802

e-mail:cmdz@abv.bg

РЗИ Хасково – телефон за контакти: 038/665117.

   
© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково