За печат

ИНФОРМАЦИЯ

за планираните дейности в учебните заведения  в област Хасково

по повод 31 май- Световен ден без тютюн

 

 

  • Безплатно измерване на въглероден оксид в издишания въздух и количеството на карбоксихемоглобин в кръвта на пасивни и активни пушачи пред централния вход на Младежки център гр.Хасково  31 май – от 11.30ч.  до  14.00ч.

 

  • Оформяне на кътове в училищата с печатни здравнообразователни материали и информационни табла

 

  • Организиране на презентации на тема: „Тютюнопушенето и вредното му въздействие върху организма” , „Пушенето на наргиле – факти и рискове за здравето”, „Тютюнопушене и здраве. Вредно ли е наргилето?”

 

  • Организиране на дискусия „Вредата от цигарите. Не започвай!”

 

  • Организиране на здравни беседи съчетани с подходящи видеоматериали с учениците от среден и горен курс на учебните заведения – „Тютюнопушене и здраве”, „Без цигарен дим!”, „Тютюнопушенето – глобална заплаха”, „Тютюневият дим – вреден за здравето на човека”, „Да намалим рисковете за здравето от пасивното пушене!”

 

  • Разпространение на печатни здравнообразователни материали в училищата на област Хасково

   
© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково