За печат

Пролетно-летният сезон е епидемичен за развитието на кърлежи, което същевременно с навлизането на хора и домашни любимци в естествените им местообитания води до повишен риск от ухапване от кърлежи. Освен оглед за впити кърлежи, след разходка или работа в градината за недопускане на продължителен престой върху тялото, е необходимо да бъдат предприети адекватни и своевременни последващи действия – отстраняване и евентуална антибиотична профилактика.

 Във връзка с гореизложеното предоставяме на Вашето внимание, разработени от Национален център по заразни и паразитни болести препоръки за действие при ухапване от кърлеж:

 1.Кърлежът трябва да се свали максимално бързо, по възможност от медицинско лице.

 2.Мястото на ухапването да се наблюдава за зачервяване, което се появява 5-10 дни до месец след ухапването от кърлежа, с диаметър поне 4-5 см и нараства бързо, без сърбеж и затопляне на кожата, възможни са също субфебрилна температура, увеличени лимфни възли в региона на ухапването и общи грипоподобни оплаквания. Това са симптомите на ранна Лаймска болест.

 3. Втората по честота, предавана с кърлежи инфекция в страната е Марсилската треска. Тя започва с внезапно повишение на температурата, главоболие, болки в мускулите и ставите, тъмно петно на мястото на ухапването и дребен макуло-папулозен обрив по дланите и ходилата.

Антибиотична профилактика се препоръчва само за Лаймска болест (постекспозиционна) за възрастни и деца над 12 години, ако са изпълнени всички изброени по-долу критерии:

  • Сваленият кърлеж е идентифициран надеждно като нимфа или възрастен Ixodes ricinus

  • Кърлежът е стоял запит в тялото в продължение най-малко на 24 часа

  • Антибиотичната профилактика може да започне в рамките на 72 часа след свалянето

на кърлежа

  • Заразеността на кърлежите с Borrelia burgdorferi в региона евентуално е най-малко 20%

Приема се антибиотик, като се използва единична доза 200 mg доксициклин еднократно (ако няма противопоказания). За деца до 12 години – цефуроксим от 10 mg/kg до 15 mg/kg (максимално до 250 mg) двукратно през 12 часа (ако не е противопоказан).

 4.Антибиотична профилактика след ухапване от кърлежи не се препоръчва като средство за предотвратяване на Марсилска треска. Вместо това, хората след ухапване от кърлеж трябва да следят за развитие на описаните по-горе симптоми и при нужда да се консултират с личния си лекар.

 

   
© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково