За печат

В периода 23-30 ноември предстои Европейска седмица за изследване за ХИВ и хепатити както и отбелязване за 30-та поредна година наСветовния ден на СПИН на 1 -ви Декември, който тази година ще премине под мотото„Узнай своя статус“.

Двете кампании, целят насърчаване и обединяване на усилията на различниинституции и организации за разширяване на обхвата на тестване, повишаване наосведомеността на хората, относно предимството на изследването за ХИВ и хепатити,ранно откриване на заразените лица и своевременното им насочване към лечение.Инициативите дават възможност на хората да направят своя избор за превенция наХИВ и хепатити, за да защитят себе си и своите близки.

    Тъй като стигмата и дискриминацията все още възпират хората от раннотестване,

кампанията има за цел да бъде предоставена достъпна информация занеобходимостта всеки да провери своя статус, при зачитане на достойнството начовека, правото всеки сам да взема решения за собственото си здраве без осъдителноотношение, независимо от

споделените рискови практики.

 

Информация за планираните дейности може да прочетете тук:

 • 23.11.2018 г. и 26.11.2018г. от 9.00 до 15.30 часа РЗИ Хасково  организира  Ден на отворените врати – в КАБКИС на РЗИ ще се извършва безплатно и анонимно консултиране и изследване за ХИВ, хепатити Б,С и сифилис.
 • 27.11.2018г.КАБКИС при РЗИ Хасково организира безплатно консултиране и изследване за СПИН с ММК  от 10.30 часа в   кв. „ Лагера“ и от 12.30 часа в  кв. „Чадър могила“ гр.Симеоновград.
 • 28.11.2018г.от 10.30 часа КАБКИС при РЗИ Хасково организира безплатно консултиране и изследване за СПИН с ММК в с.Узунджовo
 • 29.11.2018г. от 10.00 часа КАБКИС  при РЗИ Хасково организира безплатно консултиране и изследване за СПИН с ММК  в  Професионална гимназия по селско стопанство и икономика „Хр.Ботев“ гр.Свиленград 
 • 30.11.2018г. от 10.30 часа КАБКИС  при РЗИ Хасково организира безплатно  консултиране и  изследване за СПИН с ММК в кв. „Марийново“ гр.Димитровград
 • 23.11.- 30.11.2018г. Оформяне на кътове в училищата с печатни здравнообразователни материали и информационни табла  за СПИН 
 • 23.11- 30.11.2018г. Организиране на конкурс за най-интересен плакат на тема „Живот без СПИН”. Награждаване на авторите на най-добрите плакати
 • 23.11.- 30.11.2018г. Организиране на „Връстници обучават връстници” между ученици от 11 и 9 класове на тема „Моето здраве е мое право!” , „Бъди в час!”
 • 23.11.- 30.11.2018г. Организиране на презентации на тема: ”Важно е да знаеш, човешко е да общуваш!”, „Какво е СПИН и как да се предпазим?”,  „Какво зная за СПИН?”

·         Организиране на дискусии с ученици от среден и горен курс след видеопокази на филм за  СПИН

 • 30.11.2018г.Провеждане на радиопредаване на тема „Какво е  СПИН?” с  ученици от клуб „Доброволец”
 • 23.11.- 30.11.2018г. Организиране на здравни беседи с ученици от среден и горен курс на учебните заведения – „ Бъди информиран, пази живота!”, „Какво знаем и какво не знаем за СПИН?”,  ”СПИН – начини на заразяване, симптоми, превенция”
 • 23.11.- 30.11.2018г. Организиране на анкета „Какво зная  за СПИН?” с ученици от  осми клас
 • 23.11.- 30.11.2018г. Разпространение на печатни здравнообразователни материали в учебните заведения на област Хасково
 • 30.11.2018г. Раздаване на учениците  в учебните заведения червени лентички-символ на съпричастност         

 

   
© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково