За печат

От 14 януари до 20 януари в РЗИ – Хасково са регистрирани 164 случая на остри респираторни заболявания, при 98 случая през предходната седмица. Наблюдава се покачване на заболеваемостта от остри респираторни заболявания

Във връзка с това РЗИ – Хасково предприе вземане на проби от лица с вирусни инфекции от общопрактикуващи лекари, включени в надзора за грипен сезон 2018/2019г.   за изследване в Националната референтна лаборатория по грип и ОРЗ към Националния център по заразни и паразитни болести .

РЗИ – Хасково ежедневно следи стойностите на острите респираторни заболявания и при необходимост ще предприеме съответните противоепидемични мерки за ограничаване на разпространението на грипната инфекция.

В А Ж НО!

1.Да се избягват затворени пространства, където се събират много хора; често проветряване на помещенията, където престояват повече хора; избягване на разтъркването на очите, пипането в носа и храненето с неизмити ръце.

2. Носенето на маска възпрепятства разпространението на вируси в помещението, ако я носи болният човек. Трябва да се има предвид, че за да е ефикасна, маската трябва да се сменя на всеки 2 часа.

3.Спазване на добра лична и обществена хигиена.

4.Препоръчваме заболелите да търсят своевременно медицинска помощ и да се избягва самолечение, а общопрактикуващите лекари да назначават своевременно антивирусна терапия.

   
© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково