За печат

Във връзка с рязкото завишаване на заболеваемостта от грип и ОРЗ на 22.01.2019г., се взеха следните решения:

1.       Да се преустанови дейността на детски, женски консултации, профилактични  имунизации и реимунизации и профилактични прегледи за цялата област Хасково, считано от 23.01.2019г. до 28.01.2019г. включително.

2.       Да се преустановят плановите операции и свижданията в лечебните заведения за болнична помощ на територията на цялата област Хасково, считано от  23.01.2019г. до 28.01.2019г.  включително.

3.       Предписание до РУО Хасково за преустановяване на учебните занятия на територията на цялата област Хасково от 23.01.2019г. до 28.01.2019г. включително.

   
© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково