За печат

За периода /21.01.2019г. – 27.01.2019г. – 4 седмица/  в информационната система за сентинелно наблюдение на заболеваемостта от ОРЗ и грип в областния град са регистрирани  общо 149 случая на ОРЗ срещу 164 случая за трета седмица.

На проведената на 28.01.2019г. работна среща се взеха следните решения:

1.    Удължаване срока на предписаните противоепидемични мерки – спиране дейността на детски, женски консултации, имунизации и реимунизации и профилактични прегледи за цялата област Хасково до 30.01.2019г. включително.

2.       Удължава се срока на преустановените плановите операции и свижданията в лечебните заведения за болнична помощ на територията на цялата област Хасково,  до 30.01.2019г.  включително.

3.       Удължава се предписанието до РУО Хасково за преустановяване на учебните занятия на територията на цялата област Хасково до 30.01.2019г. включително.

   
© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково