За печат

В Инфекциозно отделение на МБАЛ Хасково АД с висока температура и многократни диарични изхождания са хоспитализирани четири лица от шестчленно семейство след консумация на една и съща храна в заведение за хранене. Другите двама са лекувани амбулаторно.

Със заповед на Директора на РЗИ е сформиран медицински екип от РЗИ- Хасково и ОДБХ –Хасково.Извършена е проверка от инспектори на РЗИ и ОДБХ. На 17.07.2019г. е проведено заседание на сформирания екип,  на което са обсъдени извършените дейности при проверката.

От взетите проби от РЗИ за микробиологично изследване, отчетените резултати са отрицателни.

От взетите материали за  микробиологично и вирусологично  изследване от заболелите лица в микробиологична лаборатория на МБАЛ Хасково АД не са отчетени положителни резултати.

Към настоящия момент не са съобщени други заболели лица.

   
© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково