- РЗИ ХАСКОВО - http://www.rzi-haskovo.org -

Конкурс за длъжността ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР – отдел «Държавен здравен контрол», Дирекция «Обществено здраве»


Разпечатано от РЗИ ХАСКОВО: http://www.rzi-haskovo.org

URL на страницата: http://www.rzi-haskovo.org/?p=6690

Copyright © 2011 РЗИ ХАСКОВО. All rights reserved.